Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo ratelden al maar voort de stemmen, die zoolang hadden

moeten zwijgen.

Ella ging dikwijls met Mevrouw Rogers en Nann>

mee, omdat haar moeder nooit uitgaan kon, en, hoewel niet'erg muzikaal, vond Ella het „naar concerten gaan" toch erg gezellig, gelijk zij alle uitgangetjes vond. Zy ging overal graag heen, had pleizier en genoot overal.

Eens op een Zaterdagavond was Frits ook mee naar een concert gegaan. Hij zat naast Nanny. Een nog jong violist speelde, hij werd door een dame geaccompagneerd. Toen die twee samen op het podium kwamen, had Nanny even moeten opkijken naar Frits, en Frits had haar ondeugend aangezien, en toen hadden ze beiden geglimlacht als begrepen zij elkaar en dachten beiden aan hetzelfde..

De Kerstvacantie bracht alle leden der tennisclub weer bij elkaar en zij hadden veel pleizier samen. Gedurende een week was er ijs en zij haalden het hart op aan schaatsen rijden. Ook Nanny profiteerde er van, zij mocht lederen dag rijden en zelfs een paar keer mee naar een avondfeest. En na de vacantie begonnen zij weer aan het werk, afgewisseld door aardige feestjes, en zoo snelde, onder allerlei drukte en pleizier, de winter voorbij.

Toen kwam de lente.

Tegen Paschen verhuisde de familie Rogers voor goed naar Doorle. Zij vond het heerlijk. Mijnheer en mevrouw waren recht blij, en druk in de weer om Huize „Rust" zoo gezellig mogelijk te maken, en op den laatsten

Sluiten