Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<lag sprong Nanny jubelend rond door de ongezellige, leege kamers van het uitgeruimde stadshuis. Ook Anna vond het prettig, want ze had zoo gaandeweg veel kennissen in Doorle gemaakt en kon best met het buitenleven overweg. De Paaschvacantie bracht Nanny in Doorle door, daarna ging zij voor de twee laatste schoolmaanden naar Rikmond terug en dien tijd bij Mevrouw Knozee logeeren, hetgeen zij erg aardig vond. Ella verheugde er zich ook zoo in, want Nanny had nog nooit bij haar gelogeerd en zij al zoo dikwijls bij Nanny!

Die twee maanden waren erg vroolijk en gezellig. Nanny voelde zich geheel thuis in het groote, oude huis. Ze was altijd graag bij Mevrouw Knozee en vond het prettig om middagen en avonden bij haar te zitten en te luisteren naar die lieve, zachte stem, wanneer zij vertelde of iets voorlas. Maar dikwijls gebeurde dat niet, want het was zomer, en Ella wou haar meestal mee uit hebben naar zwemschool of tennisclub. Bijna iederen avond gingen zij tennissen. Ella ging 's middags na school meestal ook, maar dan liet Nanny haar nogal eens alleen gaan, omdat ze anders geen tijd voor haar schoolwerk had, en dat verzuimen wilde ze niet. Ze begreep nooit, hoe Ella haar lessen steeds zoo goed kende, die leerde ze altijd zoo maar even tusschen de bedrijven door, bij het ontbijt of onderweg, want vroeg opstaan deed ze toch ook niet; Nanny was geregeld eerder bij de hand.

Die maanden Mei en Juni had Nanny nog nooit in de stad doorgebracht, en aan het eind was zij wel moe. Het

Sluiten