Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eens samen in de school en moest klas voor klas naar de directricekamer gaan om tQ hooren of zij waren overgegaan.

Voor velen was het een angstige morgen. Het was voor den eersten keer dat Nanny dien morgen meemaakte. Andere jaren was zij altijd buiten geweest. Ella had hem nooit verzuimd en vond het altijd een gezelligen ochtend.

Ieder meisje bracht een zak met snoep mee, en men at den geheelen morgen maar door: chocolade, ulevellen, boterkussentjes, zuurtjes enz., van alles door elkaar. Ook de juffrouwen waren dan vroolijk gestemd, blij in 't vooruitzicht van de aanstaande vacantie, en snoepten braaf mee van de meegebrachte heerlijkheden, waarvan de meesten zelf zooveel hielden, maar die zij in 't gewone leven onder de les met bedreiging van strafwerk verbieden moesten; hoewel zij soms, wanneer zij de kinderen zoo'n zakje met kleverige kussentjes of zuurtjes moesten afnemen, er zelf o, zoo'n trek in hadden!

Op zoo'n laatsten ochtend werd niets verboden. Men liep rond door het gebouw of in den tuin, maakte overal eens een praatje, en speelde krijgertje over de banken heen. Ella en Nanny waren er al om tien uur, hoewel ze pas om twaalf uur komen moesten. Ella was werkelijk ernstig dien morgen. Zij scheen het toch wel jammer te vinden, om nu voor goed te moeten afscheid nemen van school en schoolpleizier, want zij had er zooveel pret gehad.

Zij maakte een praatje met elk der juffrouwen; die vonden het ook jammer dat Ella wegging, want zij hielden allemaal van haar. Het was zoo'n vroolijk, gezellig kind.

Sluiten