Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den top. En tegen den muur stonden de lange tafels met geschenken en lekkers, zoo smakelijk uitgestald op witte servetten. In de rondte eenige rijen stoelen voor den pastoor en zijn zuster, Dominee Rietman, de familie van Huize „Rust" en de ouders van de kinderen. En in een hoek het harmonium, waarop Nanny een „Halleluja" speelde toen de menschen binnen kwamen.

Verwonderd, met groote oogen, zagen ze rond, verblind door al die lichtjes en die muziek. En Meester Kersemakers, in deftig zwarte jas, die het eerst was binnengekomen met aan zijn arm zijne van zijde ruischende vrouw en achter hem twee aan twee zijn kinderen, schaarde, toen allen aanwezig waren en het lokaal propvol was, de kinderen aan een kant en hief met hen aan de versjes, die zij nu allen kenden uit het hoofd:

„O denneboom, o denneboom!"

en het

„Ons is een Kindje geboren."

Maar de kleinen waren te beduusd door al dat flikkerende, dat mooie om hen heen; ze keken meer dan ze zongen, en heel flauw, heel gebrekkig klonken de stemmetjes. Toen, om er wat kracht bij te zetten, zongen de ouders en alle aanwezigen mee.

Daarna schonken Mevrouw Rogers en Nicht Bertha chocolade en limonade, Ella en Nanny brachten het rond met koekjes en suikergoed; en toen begonnen zij aan het uitdeelen der cadeautjes. Ouders in zondagspak, kinderen schoon gewasschen, sommigen met gedraaide krullen in het

Sluiten