Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienst, hoe kan ze die nu ineens wegcijferen?" zei verwonderd Nanny, denkend aan de pijnlijke gesprekken over die onderwerpen met Nicht Bertha in Brussel.

„O, die kan ze gauw even veranderen; een kleine moeite, wanneer ze daardoor een man krijgen kan!" spotte Frits, en Ella lachte luid; maar Nanny werd er stil van, zóó iets kon zij niet begrijpen.

„De Kerstpreek vond ze toch niet mooi, zelfs ouderwetsch!" zei ze na een poosje.

„Ja, maar toen kende ze den man nog niet; nu zou ze die preek waarschijnlijk wel mooi vinden!"

Werkelijk kwam Dominee Rietman het pad af; nu was hij vlak bij Nicht Bertha — in spanning zag het drietal, uit het hoekje, waar het zich geposteerd had, om het goed te kunnen zien, toe - hij groette beleefd, sprak even een paar woorden; zeker verwonderde hij zich er over, dat zij moed had om dat modderpad door te baggeren, — dan ging hij snel weer voort, Nicht Bertha boog en ging langs een ander pad naar het huis terug.

Het drietal had groot pleizier. Nanny vond het wel vreemd, maar ze moest er toch mee om lachen; ze deed te vermakelijk, die Nicht Bertha!

En bijna iederen middag maakte Nicht Bertha diezelfde wandeling; wanneer een der anderen met haar ging, wist zij ze altijd dien kant uit te krijgen, en meestal kwam ze den dominee tegen, die er zich over verwonderde, waarom dat kleine heipad haar lievelingswandeling scheen te zijn, er in de verste verte niet aan denkend dat die

Sluiten