Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denk je? Ik denk het toch niet; in zijn preek liet hij er ten minste niets van merken en keek ook niet naar haar. En wanneer ze zoo heel graag wil, zou ze dan werkelijk nooit een man hebben kunnen krijgen; zij, die toch zoo rijk is en niet leelijk ook!"

„Maar hoe kan men verliefd worden op zoo'n trotsch, onaangenaam gezicht!" spotlachte Frits. „En dan die goede, eenvoudige Rietman! Ik zou hem beklagen hoor! Maar het zal niet opkomen in zijn hoofd, en Nicht Bertha is bovendien eenige jaren ouder dan hij en ziet er, nu ze niet zoo opgesmukt is als anders, nog veel ouder uit dan ze is!"

„Nicht Bertha, Mevrouw Rietman!" Nanny moest lachen toen ze het zei, want ze zag Nicht Bertha al, Nicht Bertha, zooals ze haar kende van Brussel, als goeddoende, altijd-hulpvaardige dorpsdomineesche rondgaan in armoedige dorpshuisjes of heikrotjes, waar veel vunzige kindertjes waren, — waarvoor ze op straat, altijd angstig en bang voor een besmetting, een eind weegs uitweek — en ze zag haar thuis, met groot, bont schort voor, in een heldere dorpskeuken bezig, met uit eigen tuin geplukte groente in te maken voor den winter, of zachte, lekkere kostjes te koken voor de zieken; ze zag haar warme kleeren naaien voor de armen en behoeftigen en iederen Zondagmorgen trouw zitten op haar plaats in het kerkje.

„Neen, Frits! dat zou te gek, te allerdwaast zijn; dan zou er eerst een wonder met haar moeten gebeuren!"

„Ja, zeg dat wel, een heel groot, een reuzenwonder zou dat zijn!" lachte hij, en zachtjes, opdat Nicht Bertha,

Sluiten