Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school; toen was ze vroolijker en tlinker dan rManny geweest, — maar haar vroolijkheid vond geen weerklank in den kring, waarin ze zich bewegen moest; daar heerschte er een van andere soort. En zoo was ze geworden tot een meisje, dat eigenlijk door niemand begrepen werd; thuis een moeder, die geheel opging in haar huishouden, altijd maar klaagde over het vele dat zij te doen had, over de weinige hartelijkheid, die zij had van haar dochter, voor wier eten en kleeren zij zorgde, daardoor denkend dat zij was| een goede moeder, maar die nooit eens moeite deed om te leeren kennen dat bijzondere karakter van haar kind, door te dringen tot op den diepsten grond er van en wakker te roepen wat sluimerde daar, bewerend door haar druk huishouden geen tijd te hebben voor die dingen.

En zoo was Theresa'^ leven ook. Haar jong opbloeiend, naar veel weten snakkend leven, dat mooi en groot had kunnen worden, indien het goed was geleid, was in zijn groei verstikt, en zoo was zij geworden tot een nullerig danspopje, dat alles half kon, dat zichzelf ongelukkig voelde, omdat het niemand had aan wien het zich durfde uiten en toch altijd nog maar hopen en wachten bleef of er niet eens eindelijk iemand komen zou, die haar begrijpen en ook zoo denken en voelen zou als zij!

Dora Kniezing was eens een korten tijd intiem geweest met Nanny, en toen had zij haar wel verteld hoe bang ze soms was voor mama; hoe ze nooit iets zou durven vertellen; bang voor standjes, die voortdurend neerregenden op haar hoofd.

Sluiten