Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat wij wenschen, willen, streven, Hooger Geest gebiedt.

Vrije mensch, uw weg, uw leven Maakt ge u-zelven niet.

De Génestet.

In de dagen die Nanny doorbracht in Rikmond was Nicht Bertha weer vertrokken uit Doorle. Een beetje teleurgesteld en spijtig dat Rietman haar niet hebben wou, maar tevens toch inziende dat het leven van een dorpsdomineesche op den duur niets zijn zou voor haar, had ze vlug haar koffers gepakt, het haar weer golvend opgemaakt, haar sieraden voor den dag gehaald en aangedaan, en zoo was ze weer als de gewone, wereldsche Bertha afgereisd naar Brussel, waar ze zou hervatten het gewone leven van veel uitgaan en menschen zien, waarnaar ze toch weer begon te verlangen. Ze had een prettigen tijd gehad in Doorle, een blij, gelukkig intermezzo, waarin ze hartelijkheid en gezellige huiselijkheid had leeren kennen en geprobeerd had door te dringen tot haar eigen diepste zijn en dat te doen leven; maar op den duur maakte het haar te wee, te zwaarmoedig, en ze besloot terug te keeren tot het oude, vertrouwde, drukke leven, waarin ze zich thuisvoelde en dat haar meer succes gaf.

Nanny had gedacht haar stellig nog te zien; ze was

Sluiten