Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpen? Zou ze dan tóch sterven moeten, de lieve juffer van het huis op den heuvel?

Van Mevrouw Knozee en Ella kwamen lange, opbeurende brieven en Frits was al een paar maal over geweest, maar het was hem zoo vreemd, in Doorle te zijn zonder Nanny, zonder te wandelen, te rijden of muziek te maken met Nanny. Met Mijnheer Rogers samen had hij gezeten in de benedenkamer, pratende over onverschillige dingen, die hen geen van beiden belang inboezemden en slechts dienden om het gesprek op te houden tusschen hunne angstig-droeve, bang-kloppende harten. Het was zoo treurig, zoo bedompt in Doorle en op Huize „Rust, waar alles draaide om die eene zieke in de kamer boven.

Doch na twee moeielijke, angstige weken nam de koorts langzaam af en de dokters herwonnen den moed. Wanneer nü het gestel nog maar genoeg kracht bezat, dan zou ze er wel bovenop komen, dan was het gevaar voorbij.

Een dankende vreugdegalm steeg op uit de harten der trouwe Dooriers, toen ze dat eindelijk hoorden. Ze zouden haar dus behouden, ze zou blijven leven, hun lieve, lieve juffer! Maar het zou heel lang duren eer ze haar weer zien zouden, heel lang. Want ze was erg zwak; de zwakte die zou het haar doen.

Nanny's leven bleef gespaard.

Langzaam, heel langzaampjes sterkte ze op en begon weer belang te stellen in de dingen, die gebeurden om

Sluiten