Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanaal bij elkaar kwamen, dan zouden ze nog menigmaal over haar spreken en misschien zou bij sommige moeders ook wel eens een traan opspringen om haar, de lieve, de hartelijke, die zoo stil was weggegaan uit het leven. En met een zachten trek .van dankbaarheid in hunne gewoonlijk zoo harde, stugge gezichten, zouden ze dan roemen en de nieuwe bewoners vertellen van dien goeden, verleden tijd, toen het oude, stille paar van Huize „Rust" zoo gelukkig en jong nog was, en alles rondom als overgoten scheen met helderstralend, blij leven; toen die ééne nog leefde, die zooveel zonnewarmte gebracht had in hun eentonig arbeidsleven; hun goede juffer Nanny, de lieve juffer van het huis op den heuvel!

Sluiten