Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind- boek- leeszaal

O B- 'S-GRAVENH/\Qe

7ÏA.£.

/£>/

O A O

Dit maakt de Koninginne toornig,

Zij wil Sneeuwwitje niet meer zien. De jager moet in 't woud haar dooden, Wel is het wreed, maar 't moet geschien. De jager neemt haar mee, maar dooden Kan hij het lieve meisje niet.

Dat met haar mooie, blauwe oogen Onschuldig smeekend naar hem ziet.

Daar leefde duizend jaar geleden, Een Koningin met kroon en staf;

Zij had een kostbren tooverspiegel,

Die op haar vragen antwoord gaf.

Vroeg zij den spiegel: „Wil mij zeggen, Wie toch de schoonste vrouw wel is ?" Dan klonk het antwoord: „Koninginne, De schoonste vrouw zijt gij gewis!" Sneeuwwitje echter, 'n beeldschoon meisje, Een stiefkind van de Koningsvrouw,

Werd schooner nog. De spiegel ziet dit, En zegt de waarheid, heel getrouw.

§ki©<Mawwitj(§.

Sluiten