Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gaat de deur vanzelf open". De wolf lichtte de klink van de deur op en deze sprong open, trad het huis binnen en voordat de grootmoeder eenig geluid kon geven was hij op het bed gesprongen en had de oude vrouw opgeslokt.

Hij trok nu de kleederen van de vrouw aan, zette haar muts op en ging in bed liggen.

Roodkapje had onderweg nog wat bloemen geplukt en toen zij zag dat het al laat werd, versnelde zij haar stap en kwam toen heel spoedig bij de woning harer grootmoeder. Toen zij de deur zag open staan, verwonderde haar dit wel maar ze ging toch lustig even als altijd naar binnen.

„Goedendag Grootmoeder !" zei Roodkapje.

Nu hoorde zij wel eenig geluid uit bed komen, maar niets gelijkende op de stem der oude vrouw. ; Nu werd zij wel eenigszins angstig en ging wat dichter bij het bed en zeide toen : „Grootmoeder ! hoe gaat het met u? Hier zijn wat wafels en wijn van moeder".

Nu zag zij een paar groote glinsterende oogen en riep zij : „Dieve Grootmoeder, wat zijn uw oogen vandaag groot."

„Dan kan ik je beter zien" sprak de wolf.

„En ook uw handen vind ik zoo erg grof" sprak de kleine meid.

„Dan kan ik je beter pakken" sprak hij met eenigszins fijne stem. maar begon reeds te hunkeren naar dit lekker hapje.

„Uw ©oren zijn ook zoo vreeselijk groot" was weder de vraag.

Sluiten