Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen. Hij vaardigde daarom een bevel uit, dat alle spinnewielen in het land verbrand moesten worden. De vrouwen die iets te spinnen hadden, moesten dit maar elders laten doen, want zijn dochtertje mocht haar geheele leven geen spinnewiel zien.

Vele jaren gingen voorbij en was men gerust dat er in het geheele land geen spinnewiel meer aanwezig was. Dit was echter niet zoo. In het paleis des konings was er zelf nog een aanwezig. Op een der vele kamertjes van een der torens leefde een heel oud vrouwtje. Haar zoon was lakei bij den koning geweest en had deze eens op jacht zijnde het leven gered. Deze was jong gestorven en de oude vrouw mocht nu haar geheele leven op het kasteel blijven wonen. Het oudje was erg doof en daar zij van het bevel des konings, in haar eenzaamheid niets gehoord had, en nog in het bezit van een spinnewiel was, bleef dit al die jaren steeds vroolijk snorren. ;< •

Het kind was nu een lieve prinses geworden. Al de wenschen die de feeën geuit hadden, waren reeds in vervulling gekomen. De bevolking van het geheele land hield veel van hun aardig vorstinnetje, en toen ook haar achttiende verjaardag was aangebroken, werd dit met veel luister en pracht in dorp en stad gevierd.

Even daarna gingen de koning en koningin op reis naar een naburig land. In hun afwezigheid vermaakte de prinses zich om elk plekje van het groote paleis te bezichtigen. Dit was haar liefste bezigheid. Zij zwierf door de lanen van het groote park, sloop door de vele gangen van het slot, waar zij telkens weder een kamertje een nis of een inspringend venster,

Sluiten