Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een venster stond, lei een kussen daarop onder haar hoofd en dacht dat zij spoedig wel weer bij zou komen, daar het wondje hoegenaamd niets te betëekenen had. Zij was van voornemen nog even te wachten en indien zij nog niet was bijgekomen, hulp te halen om haar naar beneden te dragen. Zij zette zich weei voor haar spinnewiel neder, doch nauwelijks zat zij of haar oogen werden loodzwaar en spoedig sliep zij zeer vast in.

In het kasteel was intusschen reeds alles ingeslagen Op hun lage voetbankjes sliepen de hofdames, de jonkers die zich in het zijvertrek hadden vermaakt, sliepen bij hun kaarten en speelborden. De koning en koningin, die juist van hun reis waren terug gekomen, en in een vertrek van hun reis uitrustten, sliepen op hun hooge zetels. De kok die in de keuken zijn hand juist had opgeheven, om den koksjongen die een stuk pudding wilde snoepen, een oorvijg te geven, stond in deze houding te slapen. De koksjongen sliep met het stuk gekaapte pudding in zijn mond. De meiden die de eenden plukten, aardappelen schilden en pannen schoonmaakten, vielen onder hun werk in slaap. De paarden in de stal, de knecht die aan het roskammen was, de koetsier bezig zijnde een glas bier te drinken alles sliep in en spoedig was alles in het uitgestrekte paleis doodstil/

In het park, waar de tuinmannen sliepen, groeide nu alles wild dooreen, daar er niets gemaaid werd. Hoog schoot het gras op, boomen en struiken bezweken bijna onder hunne takken, en de doornenhaag, die om het slot hun lag, werd zoo hoog en dicht, dat men

Sluiten