Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien uw moeder dit wist Zou haar hart breken".

Op het weiland gekomen maakte zij haar haar weder los en wilde Conraad er weder naar grijpen, en hetzelfde voorval had plaats als den vorigen dag.

Toen zij Js avonds thuiskwamen vertelde de knaap aan den ouden koning wat er in die twee dagen was voorgevallen, ook van den kop onder de poort die spreken kon. De koning besloot dit alles zelf te onderzoeken. Den volgenden dag toen de prinses met Conraad en de ganzen door de poort ging had hij zich in een hoek verborgen, en hoorde de samenspraak tusschen de prinses en den kop van het paard. Hij overtuigde zich ook van het voorval met den hoed en ging ongemerkt weder naar het paleis. Des avonds liet hij de ganzenhoedster bij zich komen en wilde de waarheid van haar vernemen. Zij was er echter niet toe te bewegen, uit vrees voor haar leven. De koning sprak ten laatste : „Klaag dan aan den ijzeroven uw leed". Nu kroop de prinses in den ijzeroven en begon te klagen. „Ik ben een koningsdochter en een valsch kamenier heeft mijn plaats als bruid ingenomen".

De oude koning die buiten alles gehoord had, beval haar uit den oven te komen, en het haar koninklijke kleeren aantrekken en bemerkte nu hoe schoon zij was.

De koning het zijn zoon roepen en openbaarde hem dat hij een kamenier getrouwd had, de echte bruid stond voor hem. De prins was verheugd dat hij zulk een deugdzame bruid kreeg. Hij liet een groot feestmaal aanrichten, waar alle grooten van het land

Sluiten