Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoon knaapje het leven en dit werd per renbode direct op schrift den koning gemeld. De renbode nam onderweg bij een beek een weinig rust. De duivel kwam daar en verwisselde den brief met een ander waarin stond dat de koningin een monster had ter wereld gebracht. De koning schrok zeer, doch meldde direct terug dat de koningin goed verzorgd moest worden tot zijn terugkomst. Onderweg verwisselde de booze den brief weder en meldde dat de koningin met haar kind gedood moest worden. De oude koningin verschrok en had den moed daar niet toe. Zij het een hert brengen en tong en oogen uitsteken en deze bewaren. Zij sprak tot de koningin : „Ik kan u niet laten dooden, doch gij kunt hier niet blijven, ga de wereld in en kom nooit terug". Zij bond haar het kind op den rug en de arme vrouw ging heen. Zij kwam in een bosch en viel op de knieën en bad God. De engel verscheen en voerde haar naar een klein huisje, waarboven stond : „Hier woont een ieder vrij". Een sneeuwwitte jonkvrouw trad buiten en sprak : „Welkom koningin". De arme vrouw vroeg wie zij was en de jonkvrouw antwoordde: „Ik ben een engel des Heeren, en zal u beschermen". Zij bleef daar zeven jaren, en als belooning voor haar vroomheid groeiden haar handen weder aan.

De koning kwam van den oorlog thuis, en kwam nu tót de vreeselijke ontdekking, wat er in zijn afwezigheid had plaats gevonden. Nadat alles opgehelderd was, dat hij den moord niet bevolen had, sprak de oude moeder : „Wees gerust ze leeft nog, ik heb heimelijk een hert laten slachten om u oogen

Sluiten