Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw veel beter had, dan bij haar thuis. Zij besloot eindelijk aan haar voornemen gevolg te geven en sprak tot vrouw Holle: „Lieve vrouw, alhoewel ik het hier veel beter heb, dan bij mijn eigen te huis, kan ik niet langer hier blijven, daar mijn verlangen mij weder naar huis roept", laat mij daarom heengaan. Vrouw Holle die haar zeer prees dat zij weder naar haar moeders huis verlangde, sprak tot haar : „Gij zijt eene brave meid en daar gij mij zoo trouw gediend hebt, wil ik u tot aan den berg uitgeleide doen". Zij bracht haar nu naar de groote poort en maakte die voor haar open. Toen het meisje door de poort liep viel er plotseling een dichte goudregen op haar. Het goud bleef aan haar hangen, totdat zij er geheel mede bedekt was. De vrouw sprak nu : „Al dit goud moogt gij hebben als loon, dat gij mij zoo trouw en vlijtig gediend hebt". Zij gaf haar ook tevens de spoel terug die in de bron was gevallen. Hierop sloot de poort zich weder en toen het meisje opkeek was zij reeds dicht bij haar moeders huis. Toen zij in den tuin kwam, zat de haan op de bron en deze riep : „Kukeleku ! kukeleku !

De gouden jonkvrouw is weder hier"

Zij ging het huis binnen en toen haar moeder en zuster haar zagen, overladen met goud werd zij met blijdschap ontvangen en verwelkomd.

Zij moest nu alles in den breede vertellen, hoe het haar gegaan was en op welke manier zij aan zulk een rijkdom gekomen was. Toen de stiefmoeder alles

Sluiten