Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hans mocht krijgen als man, en wij krijgen een kind, en het wordt groot en moet in den kelder bier tappen dan valt die beitel op haar hoofd en is zij bepaald dood". De knecht keek verbaasd op en sprak : „Wat is die Elza toch een wijze meid" ging ook bij haar zitten en begon ook luid te jammeren. Boven wachtten zij steeds te vergeefs op de terugkomst van het drietal en daar zij maar steeds niet kwamen, zeide de man tot zijn vrouw : „I^ieve vrouw, gaat gij nu eens kijken waar onze Elza toch blijft". De vrouw gehoorzaamde en betrad den kelder en vond het drietal maar als nog zitten jammeren en klagen. Toen zij nu ook naar de oorzaak vroeg, vertelde Elza haar ook dat als zij met Iiqns zou trouwen en er kwam een kind dat groot werd en in den kelder bier moest tappen, zij bepaald door het houweel zou doodgeslagen worden. De moeder sprak nu ook: „Och wat heb ik toch een verstandige dochter" ging ook zitten en schreide ook mee. De man bleef nog een poosje ongeduldig zitten wachten en sprak toen: „Nu moet ik toch zelf naar den kelder gaan, om te zien wat er is voorgevallen". Toen hij in den kelder kwam en hem daar allen zag zitten schreien en hij ook de oorzaak van al dat gejammer hoorde riep hij ook : „Wat hebben wij toch een wijze dochter" ging ook bij hen zitten en schreide ook mee.

Hans bleef nog een tijd lang alleen zitten en toen er niemand terugkwam, zeide hij tot zich zeiven : „Zij zullen daar beneden bepaald op mij wachten,

Sluiten