Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

markt, zocht zich daar een hoekje op en ging achter haar potten en pannen zitten. Voortdurend was zij bang dat er bekenden die haar bij haar vader aan het hof hadden gezien voorbij zouden komen, en haar zouden herkennen en ze verschool zich zooveel mogelijk. Zij had nog haast niets verkocht toen er een huzaar op een prachtig groot bruin paard kwam aanrijden. Terwijl hij bij den hoek kwam waar de prinses zat, begon het paard te steigeren en wierp de schragen met al wat erop stond om, zoodat alles in stukken op den grond lag. Luid jammerend kwam zij te huis en vertelde haar man, wat er gebeurd was. „Voor wat kan ik je in 's Hemelsnaam dan gebruiken? riep hij uit. „Had ik je maar bij je vader gelaten. Weet je wat ik doen zal? In het paleis heeft men voor de keuken een meisje noodig om den kok te helpen. Ik zal hooren of ze je daarvoor kunnen gebruiken.

De prinses werd nu keukenmeid. Het allergrofste werk moest zij verrichten. De kok moest zij alles aangeven, vloer boenen en potten en pannen wasschen. Eiken dag dacht zij aan haar vaders huis en hoe zij voor iedereen onvriendelijk was geweest. Zij spotte nu niet meer, want wist nu hoeveel leed het deed als men uitgelachen wordt. Zij herinnerde zich ook dikwijls Prins Lijsterbaard. Er werd altijd in de keuken over hem gesproken en hij werd altijd geprezen om zijn goedheid en vriendelijkheid voor iedereen, ook voor armen en behoeftigen.

Sluiten