Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw, die met waggelend hoofd op hem toekwam. Het was de heks. Hij sprak nu tot haar : „Beste vrouw, kunt gij mij ook den rechten weg door het bosch wijzen?"

„Ik kan het wel" sprak zij, doch ik verbind er een voorwaarde aan, en als gij daaraan niet voldoet, zult gij nimmer uit het bosch komen, en moet gij hier van honger omkomen". De koning werd angstig en vroeg: „Wat is dan deze voorwaarde? De oude sprak nu. Ik heb een dochter, zoo schoon, als er maar iemand ter wereld kan gevonden worden, en die verdient uw gemalin te worden, zoo gij haar tot koningin maakt, zal ik u den weg door het bosch wijzen". De koning bewilligde in zijn nood aan dit verzoek en de heks voerde hem mede naar haar huisje, waar haar dochter bij het vuur zat. Zij verwelkomde den koning als of zij hem had verwacht. Hij zag wel dat zij zeer schoon was, doch zij beviel hem toch niet en had een heimelijke afkeer voor haar. Hij tilde het meisje op zijn paard en nadat de oude hem den weg had gewezen, kwam hij weer op zijn slot terug, en spoedig daarop hield hij zijn woord en werd de bruiloft gevierd.

Reeds vroeger was de koning gehuwd geweest en van dit huwelijk had hij zeven kinderen, zes zoons en één dochter, die hij boven alles lief had. Hij was bevreesd dat de nieuwe stiefmoeder hen niet goed zou behandelen en daarom bracht hij hen in een eenzaam slot in een donker woud. Het was zoo ver-

Sluiten