Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Slechte kansen voor Graaf Willem.

Wij hebben Graaf Willem te Egmond gelaten, waar hij, benevens zijn gemalin, met open armen was ontvangen. Van Loon en zijn schoonmoeder Adelheide bevonden zich in Utrecht, en, gelijk ik reeds gezegd heb, beiden, Willem en Van Loon, hoewel van elkander verwijderd, stonden toch vijandig tegenover elkander, de een geslagen, maar niet verslagen, de ander fier, maar niet te fier; de een gereed zich met het zwaard op zijn vijand te storten, de ander moedig zijn tegenstander onder de oogen ziende. En mij dunkt, de zaak, waarvoor zij het zwaard opgeheven hielden, was wel de moeite waard. Zij streden om een kroon: de een om het behoud der Oud-Hollandsche dynastie, de ander om een nieuwen tak op den ouden stamboom te enten. Het spreekt vanzelf, dat er nu twee voorname partijen in het land waren. De Kennemers hielden het met Graaf Willem, en dit was niet onnatuurlijk, daar Willem hun landvoogd was, terwijl het pleit voor Willems karakter, dat zijn onderdanen in

Sluiten