Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij mij gehad! Die zou hem zeker herkend hebben — en

„Hem wel een echte dikke wang hebben bezorgd," viel hem Heinse in de rede.

„Nu is het helaas te laatl" jammerde Hendrik. „Als 't maar geen booze gevolgen heeft. „0/' vervolgde hij, de vuisten ballende, „zoo ik hem ooit weder krijg, dan.... Maar, daar ligt zijn zak. Dien heeft hij gewis door al zijn schelmerij vergeten en zal allicht een klein voordeeltje voor ons afwerpen. Laat zien wat er in zit."

Heinse sprong toe, opende den zak en vond dien gedeeltelijk gevuld met graszoden, kiezelsteentjes en aarde. Geen wonder, dat Klaaske gezucht had, telkens als hij den zak optilde.

En met recht mocht Hendrik voor de kwade gevolgen vreezen, want de bisschop, van alles onderricht, had nu, uit wraak voor den aanval der Kennemers, de keur zijner krijgsmacht naar de beide schansen gezonden, en nóch de moed der bevelhebbers, nóch de dapperheid der edelen was in staat, den aanval der bisschoppelijken te wederstaan. Daarbij kwam nog, dat vele Kennemers en een groot deel der Hollandsche bezetting, die krijgsgevangenschap boven den dood verkozen, trouweloos tot de bisschoppelijke macht overliepen. En waar is het, wat Melis Stoke in de beschrijving van dezen overval zegtx):

„Hi (de bisschop) moge lichte doen wil;

Want als een lant in tween hem sceet (zich scheidt)

So ist te winnen ghereet."

') Zie Melis Stoke B. III, blz. 18.

DE STKIJD OM EEN KROON.

e

Sluiten