Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droevig uit met het Christendom. Als de predikers niet de eene of andere vertelling of roman in hun leerredenen vlochten, sliepen de hoorders in, en hoe het met de geestelijke heeren in 'het algemeen en de verkondiging van het Evangelie in het bijzonder ging — dit heb ik u reeds in mijn voorgaand verhaal: „De zwarte Wolf" medegedeeld.

Doch hier nemen wij afscheid van Ada. Haar gebeente rust naast dat van haar gemaal te Herkenrode. Ook voor haar en voor allen, die de oorzaak zijn geweest van haar beklagenswaardig lot, breekt eenmaal het oogenblik aan, waarin zij verschijnen zullen voor Hem, die rekenschap zal vragen van hetgeen zij — evenals ons voor wat wij — gedaan hebben. En met dezelfde maat, waarmede wij ingemeten hebben, zal ons weder uitgemeten worden.

Sluiten