Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helpen, ze moesten maar gerust op het landgoed komen; dan zou zij trouw wat voor hen strooien en voor de meesjes wat spek en kluifjes in de boomen vast laten binden.

Zij hield woord, en de vogels kwamen, en mooi staken hun fraaie kleuren tegen de blanke sneeuw af. Tante Lize zei, dat ze nog nooit zooveel vinken bij elkaar had gezien; 't leek wel, of er geen enkele was weggetrokken.

De brieven, die Fee geregeld aan haar papa en mama schreef, werden steeds langer; want het schrijven viel haar hoe langer hoe minder moeilijk, en ze had zoo heel veel te vertellen! Pa en ma moesten toch weten van dien eenen dikken vink, die altijd de baas wou zijn en die eindelijk door een dapper klein muschje overwonnen werd. En dan hoe aardig het leek, als twee of drie meesjes zich stevig vastklemden aan een bot, dat met een touwtje aan een tak van den plataan was vastgebonden en door hun druk gepik zoo heen en weer slingerde, dat het wel leek, alsof de meesjes aan het schommelen waren. En dat paar groenlingetjes! Die twee bleven altijd bij elkaar; zij stoorden zich nooit aan al het gekibbel om zich heen, en de slimmerds hadden gelijk: zij kregen bij slot van rekening de meeste zaadjes. En het drukke babbelachtige musschenvolkje was toch ook altijd vermakelijk. En wat een verschil nog tusschen het eene muschje en het andere. Hoe konden de menschen toch zeggen, dat een musch een musch was! Geen twee waren er gelijk. Fee kende ze alle uit elkaar, en ze had aan verscheidene namen gegeven.

Fee had nog geen enkelen winter zoo genoten, en ze vond de kou heel prettig, en toch werd ze niet eerst van top tot teen in bontwerk gepakt, als zij uitging. „Je lijkt wel een kacheltje," zei tante Lize soms, als die voelde, hoe warm ze was.

Maar de kleine meid begon hard naar het voorjaar te verlangen; als 't weer warm werd in het land, dan immers zouden papa en mama terugkomen. O, als ze daaraan dacht, begon haar hartje veel sneller te kloppen, en dan schoten haar honderd dingen te binnen, die ze hun vertellen moest en waarmee ze hen hoopte te verrassen.

Sluiten