Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'k Wou veel liever tuinman worden!" had hij eens tegen Fee gezegd; maar er werd hem niet gevraagd, wat hij 't liefste wou. Toen dacht Fee: „Ons buiten is zoo groot, en Roders de tuinman wordt al oud ; Jaap moest bij ons komen. Ik zal het papa vragen."

„Wel," antwoordde papa, toen zijn dochtertje met haar verzoek voor den dag was gekomen, „dat treft toevallig. Roders en Harmens hebben me juist gezegd, dat er eigenlijk nog een tuinmansjongen moest zijn. Doordat ik een paar nieuwe kassen heb aangelegd met allerlei zeldzame planten, die veel zorg eischen, kunnen ze het werk bijna niet meer af. Ga jij zelf maar eens naar •Taap toe en vraag hem, of hij zin heeft, om hier tuinmansjongen te worden."

Springend en dansend vloog Fee de stoep af, om Jaap de goede tijding te brengen. Jaap was in de wolken, en daar zijn ouders terstond hun toestemming gaven en de boer, bij wien hij gewerkt had, er ook vree mee had, kon hij al de volgende week op het landgoed zijn nieuwe werkzaamheden beginnen.

Hij doet er flink zijn best, en 't zou me niets verwonderen, dat hij nog eens oppertuinman wordt. Fee komt eiken dag een praatje met hem maken, en als hij haar van verre ziet aankomen, dan lacht hij al, en dan blikken zijn blauwe kijkers zoo tevreden en gelukkig, alsof hij de heele wereld te rijk is.

Sluiten