Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Polio en zijn vrienden.

I.

Op de markt verkocht.

JfSBO"3 een sombere dag in 't begin van den herfst. Den llgDB 1 naCht had het 8ereSer'd, zoodat de straten van 1^x49 de stad nat en vuil waren, en het regende nog tot grooten last van de menschen, die onmogelijk thuis konden blijven. Het ergst waren de boeren en boerinnen en de talrijke ooplieden er aan toe, die uren achter elkaar op de markt moesten vertoeven, om te beproeven hun waren aan den man den man te brengen.

Y ele vrouwen zaten onder groote parapluies en met de voeten op een warme stoof- maar koud en huiverig werden ze toch.

ooplieden hepen heen en weer met de handen in de broekzaken en de schouders hoog opgetrokken. Zij waren door en door verkleumd, want er was op de heele markt geen droog pe je voor hun voeten, en hun grof leeren, dikke schoenen waren dan ook al doorsijpeld van het kille vocht.

De dienstmeisjes, die groenten en vruchten moesten inkoopen gunden zich haast nergens tijd voor een praatje, en er werd vee minder gekibbeld over de prijzen dan anders; zij hadden te veel haast, om weer thuis te komen.

Sluiten