Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Bfl den nieuwen baas.

I et huis, waar Benno met zijn moeder eu zijn zuster

KS3 H vvoon<^e' ^ verder dan een paar minuten van de GdEjl markt, en hij had het dus weldra bereikt. Hij wilde vlug naar boven gaan; want hij had niet zoo heel veel tijd meer. 't Was al bij halftien, en om half tien moest hij op zijn kantoor zijn dien morgen. Maar Polio draalde; met iets angstigs in zijn blik bleef hij voor de onderste trede staan; hij durfde blijkbaar niet de trap op.

Benno begreep gelukkig in eens de zaak: Polio had nog nooit trappen geklommen, en daar honden altijd bang zijn voor 't ongewone, voelde hij plotseling angst voor de trap, die hem stuitte. De baas sprak hem bemoedigend toe en pakte ferm en toch behoedzaam zijn voorpooten, die hij op de derde trede neerzette; toen deed Benno zelf een stap of wat naar boven en riep het dier vleiend toe, terwijl hij meteen een weinig aan het touw trok. Polio overwon zijn vrees, en zoo was weldra de moeilijkheid overwonnen.

„Mooi zoo. Polio," zei Benno, toen ze boven waren. „En nu moet ik je aan alle huisgenooten voorstellen. Eerst maar mee naar moeder!"

Mevrouw Van Driest lag nog te bed; zij had wat kou gevat, en daar zij zich al eenige dagen niet recht wel gevoelde, was zij op aanraden van Bertha, haar dochter, wat blijven liggen. Eigenlijk ziek was zij niet.

Sluiten