Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Makkers.

e trein, waarmee Dirk onder 't geleide van notaris li Pm/ Ê dammers zou komen, kwam even voor elf uur aan.

Bertha was aan fiet station, om hem af te halen en meteen zijn geleider uit te noodigen het tweede ontbijt bij haar familie te gebruiken.

Bij de nadering van den trein kreeg zij al gauw de coupé in het oog, waarin haar neefje was. Het raampje was al neergelaten, en hij stond er voor en keek met aandacht uit. Bij het zien van zijn tante knikte hij haar hartelijk toe; maar zij bleef verstomd staan, zonder eerst terug te knikken. Daar verscheen naast Dirk het lachende gezicht van den notaris, en het volgend oogenblik waren beiden uitgestapt.

„Ik begrijp, juffrouw Van Driest," zei de notaris, terwijl hij beleefd den hoed afnam, „dat u schrikt van den logé, dien ik u breng. Uw zuster was wanhopig, dat ze hem zoo moest laten gaan; maar er was niets aan te doen. Dirk zal u zelf straks wel nader inlichten. We moeten nu maar eerst voor zijn bagage zorgen. Wil u het door een besteller thuis laten brengen, of hebt u een ander plan?"

„Neen, een besteller is goed, mijnheer Lammers. Ik heb ©en boodschap voor u van mama. Zij vraagt, of u bij ons komt koffiedrinken."

„Het spijt me; maar ik heb vandaag te veel te doen, om die uilnoodiging aan te nemen. Een volgenden keer heel graag."

ROZBFKE. 3

Sluiten