Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aPrkhLThr1ke"' 1Dirt? Je k0t,el' iS »*«"»»• « * heb hem ai naast heelemaal uitgepakt."

Jïï Zh°° rderS TT"™ —* lusl hebl>™ gehad; maar nu . '. ^ <n vo § e zlJn tante naar boven, van waar hij een kwart,er later in een blauw matrozenpak terugkwam

Daar stond eensklaps Polio voor hem; de hond „as met' Mina uitgeweest en juist teruggekomen.

's aardie^Hop1 h' ^ T h°Dd? Daar wist lk van. Dat g- °e heet hij? En kan hij ook kunsten doen?"

o io stond te kwispelen voor den kleinen jongen alsof hijzelf beproefde antwoord te geven op al zijn vragen.

" 'S °nze Poll°'" antwoordde grootma. „Oom Benno heeft

„Waarschijnlijk wel. Ze kunnen toch onmogelijk allemaal weten, dat mama. de handen vol heeft met twee zieke, lastige 'leuters, en dat een jongen van zeven jaar zoo onbedachtzaam is, om even voordat hij op reis moet met. zijn beste pakje aan in vochtige boomen te klimmen."

..Ik dacht zóó aan de appels, dat ik mijn pakje geheel vergat grootma." ö '

Op dat oogenblik ging de kamerdeur open, en Bertha die op den drempel bleef staan, vroeg; „Wil je nu niet vlug een ander

Sluiten