Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jiaai tante was het hek al binnen, en juist toen hij roepen wou, zag hij haar achter de huisdeur verdwijnen.

Jammer, dat hij 't nu niet vragen kon; maar een klein einjd verder kon hij toch gerust gaan. Hij was thuis immers wel gewoon, om overal alleen heen te loopen; hij bleef wel eens uren weg!

In het begin had hij nog wel een gevoel van onzekerheid; maar door al het nieuwe en mooie, wat hij zag, verdween dat spoedig. Hij kwam bij een tolhek, en zoodra hij dat door was, zag hij een oprit naar een buiten. Het was zeker een heel groot landgoed; want van het huis zag hij niets. Hij zou er maar eens even opgaan. Vooraf keek hij nog eens rond, om zich de omgeving goed in het geheugen te prenten; dan zou 't hem straks geen moeite kosten, den weg naar huis terug te vinden.

Van den eersten weg, die open was, kwam hij na een minuut of drie bij een heerlijk bosch, dat door tal van breede lanen en smalle voetpaden doorsneden werd. Waarheen nu? Terwijl Dirk daarover nog nadacht, zag hij midden op een zijpad drie haasjes recht overeind staan. Op hetzelfde oogenblik kreeg ook Polio ze in t oog; hij vloog er heen, en de aardige diertjes stoven verschrikt in het kreupelhout.

„Hoe jammer! dacht Dirk, terwijl hij den hond volgde; „ik had die hazen zoo graag van dichtbij bekeken!"

Maar haasjes laten zich niet graag van dichtbij bekijken en vooral niet door een hond.

Polio kwam weldra bij zijn vriendje terug met dorre blaren in zijn haai en tusschen zijn halsband; maar de haasjes waren hem gelukkig ontsnapt.

Dirk dacht nu niet meer aan naar huis gaan, en hij dwaalde door tal van lanen en paden, zonder op de richting te letten. Eens kwam hij aan het eind van het bosch, en toen zag hij een eindelooze hei voor zich met kuilen en hoogten. Hij was op 't punt er heen te gaan, de onvoorzichtige jongen, toen hij in den boom achter zich geritsel vernam en een vlug, bevallig eekhoorntje zag, dat eerst langs een eikenstam opklauterde en toen hoog boven den grond uit de eene boomkruin in de andere

Sluiten