Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onker van kleur," zei Marietje tegen Johan, terwijl ze een boom aanwees, die een eindje verder stond.

Dirk had zich onderwijl laten zakken en stond zich de broek wat a te kloppen; gelukkig was zij niet erg vuil geworden.

„ eb je wel een mes?" riep hij Otto en Johan toe, die ieder in een boom klommen.

„Natuurlijk, kleine aap," riep Otto spotachtig. „Dacht je, dat jij alleen er een hadt?" 1 '

mes sneed hij eenige van de mooiste twijgen af en gooide ze naar beneden, waar ze door Marietje werden opgeraapt.

„Mooi, mooi!" riep Marietje, en zij keek haar broer Otto zegevierend aan.

,,'t Heeft er warempel wel wat van, of je gelooft, dat je zelf in den boom bent geklommen!" bromde Otto.

„Voor een jongen is het toch zulk heksenwerk niet! Dat zie je aan Dirk. die is niets grooter dan ik."

„Kom, Otto, laten wij ook wat afsnijden," zei Johan Verwoert nu. We kunnen het Dirk toch niet alleen laten doen."

„Kijk, daar zijn prachtige blaren, heel groot en dan zoo mooi

Sluiten