Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Almaskus Puteanus van Varik.

WmmlÊ ea Paar dagen daarna kreeg mevrouw Van Driest weer 1een gast te logeeren. Maar voor den nieuwen gast bei^Vl hoefde er geen kamer in orde gemaakt te worden, en zijn bed, een heel eenvoudig bed, werd door een knecht gebracht. De logé heette Almaskus Puteanus van Varik, en hij was heel beroemd; hij had al verscheidene prijzen behaald op tentoonstellingen in ons land en daarbuiten, en hij had daarvoor niets gedaan dan zich eenvoudig te vertoonen.

Almaskus was een mooie barsoi of Russische windhond, fraai van bouw, uitmuntend van beharing en met een pracht van een staart. Bovendien was hij zacht van aard en bijzonder gehecht aan zijn meester.

Die meester was commies der posterijen, en hij woonde op gemeubelde kamers op het Nieuwe Plein. Hij had nu drie weken verlof, en dien tijd zou hij bij zijn familie in Amsterdam doorbrengen. Een groote moeilijkheid was echter, waar hij zoo lang met zijn hond zou blijven. Het dier meenemen ging om verschillende redenen niet; en de menschen, bij wie hij op kamers woonde, hadden het zoo druk, dat hij het hun moeilijk kon vragen. Toen had hij gedacht, dat Benno hem misschien wel uit den nood zou willen helpen. Almaskus was goed aan hem gewend, en hij kon het ook best vinden met Polio. Als 't maar niet te lastig was voor mevrouw Van Driest!

Sluiten