Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRACHT AAN DE JEUGD

DOOR

DE SCHRIJFSTER.

Eene vriendelijke hand heeft voor u dit boek bewerkt getrokken uit „üncle Tom's Cabin" (De Negerhut), en' de schrijfster van dat werk verzocht mij, eenige woorden tot voorrede daarbij te voegen.

Welnu, laat ze u dan verhalen, hoe deze geschiedenis in de wereld gekomen is.

Langen tijd voordat zij samengesteld was, werd zij in een kring van kinderen verhaald en dadelijk ter neer geschreven. Veel werd er om gelachen, maar ik verklaar u, ook veel om geschreid, en groot was het verlangen om het geheel te hooren. Gij ziet dus, dat het verhaal, ook voor jeugdigen van jaren, geschikt en aantrekkelijk is In de kleine Eva hebt gij het beeld van een Christelijk kind. Leer van haar, vooral gij, jeugdigen van dagen, om even nadenkend, even liefderijk en goed jegens ieder te wezen Hoe arm en nederig ook, te zijn als zij was: leer altijd in woorden en daden zacht en vriendelijk jegens allen te zijn, in welke omstandigheid zij ook mogen verkeeren, en al het goede te doen waartoe uw jeugdig leven u de gelegenheid schenkt.

Vindt gij Eva's karakter beminnelijk? Maar bedenkt

Sluiten