Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan, dat er eens nog voortreffelijker kind op aarde was dan Eva. De goddelijke Verlosser, dien wij allen aanbidden, was zelf eens een kind van dezelfde eenvoudige natuur en schuldelooze gewaarwordingen, maar toch zonder door een enkele zondige smet bezoedeld te zijn. Nu zit hij aan de rechterhand des Vaders; maar Hij denkt er nog altijd aan, dat Hij ook eens een kind was, en daarom roept Hij allen jeugdigen toe: „Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet; want hunner is het koninkrijk der hemelen."

Mochten wij door zijne liefde, door zijne leer allen zachtmoedig, rein en goed worden gelijk Hij!

H. Beecher Stowe.

Sluiten