Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

EERSTE AVOND MET OOM TOM.

„Kom, Kate, zijt gij en Annie haast gereed met die vervelende Fransche thema's?" riep George uit bij het openen van de deur der kamer, waar zijne zusters druk bezig waren met haar schoolwerk voor den volgenden dag.

,Ja, George, bijna," antwoordde Kate. „Ziedaar, ik ben klaar, vervolgde zij, na eenige oogenblikken van haar stoel opspringende, „zeg mij nu eens, wat er van ie dienst is?"

„Ik kwam je zeggen," hernam George, „dat tante Marie voornemens is, een begin te maken met het voorlezen der pns door haar beloofde geschiedenis."

„Wat?" riepen de beide meisjes als in één adem uit, „de geschiedenis van Oom Toms Hut? Hoe lief van haar] dat zij daarmee reeds zoo spoedig begint!"

„Ja," vervolgde George, „en daarom zond zij mij hierheen, om te vragen of je met je werk klaar bent; ik zal het haar dadelijk gaan zeggen, zoodra gij zoover zijt. Haast je dus, Annie, want ik brand van ongeduld en had mijne taak reeds vóór een uur afgedaan."

„Ik zal de boeken wegbergen," zeide Kate, „en ons breiwerk halen. En jij, George, maak een vroolyk vuurtje aan, -en zet den armstoel voor tante daarbij."

»En intusschen zal ik ook klaar zijn," voegde Annie er bii

OOM TOM. i J'

Sluiten