Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordden met op het grasveld joelend en gichelend rond te springen, allerlei acrobatische toeren te verrichten en het

uit te kraaien van pret.

„Kleine duivels! als ik jullie krijg!" schreeuwde Haley en sloeg met zijn lange zweep naar hen, maar ze waren

hem te vlug af.

Daarop stoof bij naar de kamer van den heer Shelby.

,Wel verdoemd! dat is een wonderlijke geschiedenis, Shelby; de meid is er met het kind van door gegaan, ik had verwacht, dat alles eerlijk zou toegaan."

„Wat moet ik uit uw woorden opmaken, mijnheer Haley? Als iemand aan mijn eerlijkheid twijfelt, heb ik maar éen antwoord."

Nu begon Haley in te binden en zei dat het ook zeer onaangenaam was op die manier teleurgesteld te worden, nadat hij den vorigen dag een eerlijken koop gesloten had.

Shelby gaf hem hierin gelijk, doch raadde hem aan eerst kalm te ontbijten en daarna te overleggen wat er te doen was om het kind terug te krijgen.

Toen het ontbijt stilzwijgend gebruikt was, gaf de heer Shelby last, dat Sam en Andy zich gereed zouden maken om den heer Haley te vergezellen bij het opsporen der vluchtelingen.

Maar de paarden waren nog in de weide en onderweg zei Andy: „Sam, we behoeven ons niet te haasten, want ik weet zeker dat dit niet in missis bedoeling ligt; toen ik van morgen in de slaapkamer kwam zeggen dat Lizzy gevlucht was, zei zij: Goddank! en al moet massa nu voor den schijn moeite doen om Lizzy te vangen, zoo weet ik toch zeker dat de meesteres ons dankbaar zal zijn, als we zooveel mogelijk tijd winnen om Lizzy een goeden voorsprong te geven.

„Zoo!" zei Sam, „is 't zoo gesteld, nu, dan weet ik straks ook nog wel een middel om missis plezier te doen, zij is een goede meesteres en allicht krijgen we van haar

Sluiten