Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen zij zich slechts bezig te houden met de werkzaamneden, die om haar heen gedaan werden.

Juffrouw Ophelia maakte een begin met het opentrekken van eenige schuifladen.

„Waarvoor dient die lade, Dinah?"

„Die is zoo handig om het een en ander in wee te

bergen missis," antwoordde Dinah. En dit scheen ook

werkelijk het geval te zijn. Uit het mengelmoes dat er

verborgen was, haalde juffrouw Ophelia eerst een fijn

izTJ:Mlak7te voorschijn'dat "d

bevlekt was, en alle sporen droeg, dat er een stuk. rauw vleesch in gewikkeld was geweest

,jZt 'S Dinah? Wikke" hel in de beste

tatellakens van uw meesteres?"

„Och Heer neen, missis; de handdoeken en servetten

rZd: vtbiuiïm zo°

in handen. Ik heb het voor de wasch hier gehouden en daarom in die lade neergelegd."

„Roekeloos!" zeide juffrouw Ophelia bij zich zelve, voortgaande met haar onderzoek van de schuiflade, waar zij

gezangboek p"aSP ^ ^ ^ D°ten VOnd' benevens een gezangboek, een paar morsige handdoeken, eenig garen en

XtnTa Zakje r tabak en eeQ * een ^

le :een paar verguIde porseleinen schoteltjes met wat

eorwHe6n Paar °U Schoenen' een stuk flanel, waarin ige kleine witte uien verborgen waren, verscheidene

damasten servetten, ruwe schoteldoeken, eenig stopgaren met naalden en versohpirlpnp hoif u j zaktpn woo. verscüei(lene haIf gescheurde papieren zakken, waaruit specerijen in de lade rolden

TróeoTn^ 'n f,woonlijk ie muskaatneeten, Dinah?"

rieh lê» n f f T' he' van iemand,

die zich met alle kracht bedaard wil houden

daarV2 ^ miSSiS; 6r ïl^en er ook ee™ge ta gindset Je f e° " » Zij" °°k™Senke,e

Sluiten