Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier in deze vaas zijn er geene. Ik zou we] willen, dat je mij iederen dag zulk een ruiker bracht."

„Nu, dat is vreemd!" riep Marie uit. „Wat wil je toch met die bloemen doen?"

„Och, niets, mama; u heeft er toch niet tegen, dat Topsy dit doet?"

„Volstrekt niet, indien het je genoegen geeft, mijn beste! Topsy je hoort wat je jonge meesteres van je verlangt; denk daar goed aan, zeg ik je!"

Topsy maakte een lichte buiging en sloeg de oogen voor zich neder, en terwijl zij zich verwijderde, zag Eva een traan langs haar zwarte wang rollen.

„U ziet het, mama; ik wist, dat die arme Topsy behoefte gevoelde om iets voor mij te doen," zeide Eva tot haar moeder.

„O, niets dan dwaasheid; het geschiedde alleen, omdat zij zoo gaarne kwaad wil doen. Zij weet, dat zij geen bloemen mag en daarom alleen deed zij het, dat is alles. Maar ge wilt het hebben, welnu, laat haar dan haar gang gaan."

„Mama, ik geloof dat Topsy heel anders is, dan zij vroeger was, zij schijnt een goed kind te willen worden."

„Maar ik verzeker je dat het lang zal duren, voordat zij het wordt," antwoordde de moeder met een onverschilligen lach.

„Gij weet echter ook, hoe iedereen en alles altijd tegen de arme Topsy is geweest, mama!"

„Toch niet sedert zij hier geweest is! Indien men niet met haar had gesproken, indien men haar niet voorgepreekt en alles voor haar gedaan had, wat men maar voor iemand kan doen! Maar zij is zoo slecht en zal het altijd zijn en blijven; je kunt niets van dat schepsel maken."

„Maar mama, het verschil is ook zoo groot, of men wordt opgevoed, gelijk ik, met zoovele vrienden en zooveel dat mij goed en gelukkig moet maken, of een leven te

Sluiten