is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIL VENUS.

De geboorte van Venus.

VENUS (Dione, Aphrodite, Cytherea), de godin van de schoonheid, de liefde, het lachen en het huwelijk, is volgens sommigen de dochter van Jupiter en Dione, de godin der vruchtbaar makende vochtigheid ; anderen zeggen dat zij is voortgekomen uit het schuim der zee.

. „Houd hier het oog gericht.

Hoe is dat waterschuim zoo heerlijk schoon verlicht?

Het barst, en uit dat schuim verheft zich lelieblank De lieflijkste godin, aanminnig, teer en slank.

Haar welgevormde voet raakt nauwelijks de baren,

Haar boezem is bedekt met golvend zijden haren, '

Omhullend als een kleed haar vormen; en haar oog Is even zacht en diep, als blauw de lucht omhoog.

Wel mogen land en zee vereeren 't heerlijk wezen,

Symbool van 'tgodlijk schoon, uit 't schuim der zee verrezen."

Shelley.

De nimfen der zee waren de eersten, die haar ontdekten terwijl zij gewiegd werd op een groote blauwe golf; zij droegen haar dadelijk naar haar koralen grotten, waar zij haar zoo teeder mogelijk verpleegden en met de grootste zorg opvoedden en onderwezen. Zoodra haar opvoeding voltooid was, oordeelden de zeenimfen, dat de tijd gekomen was, waarop zij in kennis gebracht moest worden met de overige goden, en met dat doel voor oogen, hieven zij haar op naar de oppervlakte der zee, waar Tritons, Oceaniden en Isereiden zich in groote menigte om haar heen plaatsten, luide hun vurige bewondering uitdrukkend, en haar paarlen en uitgezochte stukken koraal uit de diepte aanboden, als een schatting, aan haar bekoorlijkheid gebracht.

Daarna legden zij haar zacht ter neder op een groote golf, en vertrouwden zij haar toe aan de zorg van Zephyrus, den zachten zuidenwind, die een heerlijke koelte deed waaien, en haar deed voortdrijven naar het eiland Cyprus. De vier schitterend schoone Horen (de Jaargetijden), de