Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee Honden.

De Kleine.

Wel, zeg mij eens, broertje, wat ge al zoo verstaat, Of ge ook zooals ik nu, op twee pooten gaat ,

En of ge, als uw baas zijn pantoffels verkiest, Die brengt, zonder dat ge er een van verliest?

De Groote.

Neen, niets van dat alles! maar 'k houd dag en nacht Voor 't huis van mijn meester zorgvuldig de wacht.

Als ieder braaf het zijne doet,

Zijn beide, vind ik , even goed :

De kleine, om u wat te vermaken,

De groote, om 's nachts voor u te waken ; Doch moest ik kiezen van de twee ,

'k Nam, dunkt mij, toch den groote mee; De goedheid ziet hem de oogen uit,

Veel meer dan daar dien zwarten guit.

Sluiten