Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste Serie van

„Kent gij dat Land?"

bestaat uit 8 Nummers, als:

No. 1. ABRAHAM's EIK.

„ 2. BETHANIË.

„ 3. DE DOODE ZEE.

„ 4. JERUZALEM.

„ 5. DE BERG THABOR.

„ 6. DE ZEE VAN GALILEA.

„ 7. HET GRAE VAN ABS ALOM

„ 8. GETHSEMANÉ.

PRIJS PER NUMMER 5 CENT.

Per Serie van & Nummers ƒ «.30

„ 13 Seriën van No. 1—8. - » -

„ 25 ,, „ n 1-8 "5.75

ïvENT GIJ DAT LAND? zal compleet zijn in 4 Seriën van 8 Nummers. De inteekening is alom opengesteld.

De Uitgevers. II. DE IIOtWïM & Co.

Sluiten