is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerd kookboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden gebracht, die loodvergiftiging veroorzaakten. Geëmailleerde voorwerpen worden met warm zeepwater schoongemaakt. Pannen, waarin eten aangebrand is, mogen niet uitgekrabd worden. Het aangebrande moet met sodawater losgeweekt worden. Ook zij men voorzichtig, geëmailleerde pannen niet plotseling te verhitten of af te koelen.

Steenen pannen zijn goedkoop en gemakkelijk in ’t onderhoud. Het duurt evenwel lang, voor ze warm zijn. Daarbij komt, dat ze licht breken, zoodat men er zeer voorzichtig mee zijn moet en ze niet geschikt zijn om er op petroleum- en gasstellen in te koken.

ledere pan, ijzeren, geëmailleerden of steenen, moet, voor ze in gebruik genomen wordt, uitgekookt worden.

Fornuizen. De beste fornuizen zijn de geëmailleerde circulatiefornuizen. Het zijn kachels waarbij Teel partij van de warmte getrokken wordt. De verwarmde lucht wordt onder de plaat, om de ovens en de waterketel geleid, voor ze door de pijp afgevoerd wordt. De geheele bovenplaat wordt verwarmd, waardoor het onnoodig is, de pannen met het vuur in aan raking te brengen. Dit voorkomt aanbranden der spijzen en slijtage van de pannen. Geëmailleerde fornuizen worden met water afgenomen, het voortdurende poetsen, wat bij ijzeren kachels noodzakelijk is, is hier onnoodig.

t» —7 O Gaskomfoor en petroleumstellen kunnen ook geëmailleerd zijn; vooral de laatsten moeten van goede constructie zijn, omdat petroleum veel brandgevaar oplevert.

Een groote besparing van brandstof is bet gebruikmaken yan een hooikist en een stoomkoker. ’s Zomers, wanneer men het fornuis alleen stookt om de spijzen te bereiden, kan men met een weinig oyerleg zijn maal op 1 k 2 gaspitten of een petroleumstel en met behulp van hooikist en stoomkoker gereed maken.

De hooikist is een goedsluitende kist met hooi gevuld, dat met grof linnen bedekt is en waarin zich in het midden een holte bevindt, die een pan bevat. Het gerecht, dat men wenscht te bereiden, wordt in de pan eenige minuten gekookt, dan vlug in de kist gezet en de kist gesloten.

Yoor het gaar worden yan een gerecht in de booikist wordt meestal driemaal zooveel tijd gerekend, als noodig zou zijn, wanneer het op een vuur gekookt werd. Rijst bijvoorbeeld, is op de kachel in een half uur gaar, maar in de hooikist eerst na anderhalf uur. Omdat in de hooikist geen verdamping plaats