is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wist wat ik deed op dien dag en ik weet, Waarom ik de vrijheid der steden

Boven de knechtschap aan vreemden verkies, Ik ben Roomsch, maar ik ken het verleden! De geuzen van Holland staan sterk in hun recht, Staan zij zwak inde waarheid der leer, Doch hun predikanten zijn sterf’lijk als wij En Brabant sterft nimmer meer!

De Heeren van Brabant wierpen hem tegen: Een handjevol muitelingen

Kan tegen den koning van Spanje niet op En het zal zijn gezag niet verdringen!

Ik ben zei van Glymes van Bergen op Zoom, Dat een stad is van Brabantsche zeden,

En noemen de heeren mij kettersch-onvroom: Ik ben Roomsch, maar ik ken het verleden!

De Kerk is geschapen tot heil van ons allen, Maar niet om een koning te wreken! Mijn woord is mijn woord, doch ik gaf het aan God En ik zal het voor menschen niet breken!

Ik weet, dat mijn hoofd op het spel staat; mijn goed Zal aan een van de beiden vervallen:

Aan Philips, omdat ik geen slaaf ben, aan Holland Wijl ’k Roomsch ben, als elk van u allen.