is toegevoegd aan uw favorieten.

De buitenplaatsen aan de Vecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS L. VAN VUUREN, HOOGLEERAAR IN D.E FACULTEIT VAN LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOLGENS BESLUIT VAN DE SENAAT DER UNIVERSITEIT TE VERDEDIGEN OP

VRIJDAG 9 JULI 1943 DES NAMIDDAGS OM 2 UUR

DOOR

REMMET VAN LUTTERVELT

GEBOREN TE HAARLEM.

DRUKKERIJ Fa. B. CUPERUS Az„ HESSENWEG 2, DE BILT 1943.

DE BUITENPLAATSEN AAN DE VECHT