is toegevoegd aan je favorieten.

Parlementaire herinneringen - en memoriaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 14. Rustplaats van Adriaantje van Loon geboren te St. Anna Parochie 22 Mei 1855, overleden aldaar 3 Juni 1872. N°. 15. Rustplaats van Jan Everhardus van Loon, geboren te St. Anna Parochie 27 Maart 1845, laatst gewoond hebbende aldaar, doch overleden te Amsterdam 28 Juni 1872, en op zijn verzoek alhier begraven. Toelichting: Jan was boer op de zathe d’Avila, west van het dorp St. Anna Parochie en zuid van den Middelweg. N°. 16. Rustplaats van Femmigje van Loon geboren te St. Anna Parochie 27 Janu 1857, Overleden te Baard 31 Mei 1873. Toelichting: Femmigje overleed ten huize vaneen getrouwde zuster, die destijds te Baard woonde. N°. 17. Rustplaats van Klaas van Loon geboren te St. Anna Parochie 19 Dec. 1852, overleden aldaar 3 Februari 1875. Toelichting: De personen, genoemd onder nos. 13—17 waren allen kinderen van Everhardus van Loon, genoemd onder no. 12. N°. 18. Rustplaats van Roelof Hessels Hommena, geboren te Finkum den 24 Febr. 1791, alhier overleden den 15 Januari 1854, inleven beroemd vervaardiger van Gezigt- en Natuuren Sterrenkundige werktuigen. Toelichting: Zooals op zijn grafsteen vermeld staat, was Hommema in zijn tijd een beroemd werktuigkundige. In het 22e deel van het tijdschrift: De Vrije Fries, schrijft Dr. G. A. Wumkes van hem, dat hij eerst timmerknecht te Leeuwarden was en later zich ontplooide tot werktuigkundige onder inspiratie van zijn genialen oom Arjen Roelofs. „ In zijn woonplaats Berlikum werkte hij met Sieds Rienks aan den grooten Leidschen telescoop, herstelde hij klokken en horloges, sleep van vensterglas brillen, een zeer gezochte koopwaar vooral bij de z.g.n. „fijndoekspoepen”, die ze in hun mars verder aan den man brachten, maakte bliksemafleiders en sloeg uit metalen platen graanzeven, die beter voldeden dan de ouderwetsche kalfsleeren. In 1824 werd hij met tegenzin boer te St. Anna Parochie aan den Langhuisterweg (noord). De helft van de pronkkamer liet hij inrichten tot een werkplaats en inruimen voor draaibanken, slijptafel en telescopen. Daar begon toen het slijpen en polijsten en metaalgieten opnieuw. Met de boerderij wilde ’t niet best, ook al door

78