is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Bernardus en zijne orde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Mariënhof te Zierikzee, inde provincie Zeeland, priorij. Eerst een klooster van de Derde Orde des H. Franciscus, doch sinds 1483 een Cisterciënser-klooster met Sint-Salvator voor moederhuis.

14. Bethlehem te Wateringen, inde provincie Zuid-Holland, priorij, gesticht in 148 5 door Sint-Salvator.

bt DE VROUWENKLOOSTERS 1. Sion of O. L. Vr. ten Dale, te Nijkerk, inde

provincie Friesland, gesticht op het einde

der 12e eeuw door toedoen van den abt van Klaarkamp.

2. Genezareth of Nazareth, bij Hallum, inde provincie Friesland, gesticht in 1191 en werd bezocht door Klaarkamp. 3. Bethlehem te Eiker zee, inde provincie Zeeland, gesticht vóór 1231 en werd bezocht door

Ter Doest.

4. Mariënbosch of Steenkerk, te Steen kerke, in inde provincie Friesland, gesticht inde 13e eeuw, ging later over tot de Duitsche Orde, doch kwam in 1510 weder aan de Cisterciënsers. Het werd bezocht door Bloemkamp. 5. Galilea of Vrouwen-klooster te Burum, inde

provincie Friesland, gesticht inde 13eeeuw en bezocht door Gerricum.

6. Ter Hage of Maria’s Vreugde, nabij Axel, inde

BIJLAGE 111