Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den avond het pad ontdekt, dat met een bocht naar Pamangkat voerde, zoodat nu het plan tot den aanval ontworpen kon worden.

Sorg verdeelde daartoe zijn macht van 19 officieren en 419 minderen met 200 man Maleische hulptroepen in drie colonnes.

late colonne:

2d» compagnie van het 13de bataljon, onder

kapitein Crena ;

6de compagnie van het 13de bataljon, onder

kapitein Bade;

34 mariniers, onder luitenant-ter-zee 2de

klasse van der Bank;

4 mortieren, 24 man, onder den 2d'° luitenant Riesz;

6 walbus-schutters;

40 Maleiers.

2de colonne:

78 mariniers en matrozen, met 4 officieren, onder luitenant-ter-zee l"te klasse van sledenbdrg, en 4 walbus-schutters met luitenant Coenens.

3de colonne: 26 man infanterie, onder lüitenantPFElFFER; 150 man hulptroepen.

De lste colonne, onder zijne leiding staande, moest voor het aanbreken van den dag trachten bij A. te landen en langs een omweg naar het kongsihuis rukken.

De 2de of marine-colonne zou, na voorbereidend geschutvuur, bij het punt B. aan wal gaan, de daar gelegen schansen nemen en naar het kongsi-huis marcheeren.

De 3de colonne zou, onder bescherming van het geschut der marine, bij C. landen, de strandbatterij nemen en 'svijands linkervleugel bezig houden om diens vereeniging met de hoofdmacht te beletten.

Ieder soldaat voerde een dag vivres (hard brood en vleesch of spek) en -50 patronen mede.

Al het marine-geschut zou tegelijk het vuur op de kustversterkingen openen en dit op een sein van de Borneo staken. Dan zouden de 2de en 3de colonne debarkeeren.

Door een hevige windvlaag sloegen des nachts de koelie-prauwen van hun ankers, zoodat de aanval 24 uren moest worden uitgesteld.

Den llden, nog voor het aanbreken van den dag, werd de eerste colonne ontscheept met behulp van over de modder gelegde sessak's (dicht ineen gevlochten horden van bamboe). Tot aan de knieën in den modder zakkende, bereikte de voorhoede (de compagnie van Crena) te 7 ure de rijstvelden, waar zich de rest der colonne bij haar voegde. Met achterlating van 25 man aan den boschrand, rukte zij door de drassige sawah voort, nam daarna een paar versterkte huizen in, beantwoordde op 500 pas van het gebergte met tirailleursvuur het hevig schieten van den vijand en dreef diens voorste benden terug.

Het geschut, dat nu op de eerste hellingen werd opgesteld, bewierp de Thai-Kwong's, die verder door Crena verjaagd werden. Een deel der Chineezen week terug tegen de Oostelijke berghelling, en werd door de compagnie en de 2 mortieren van Bade die een drie malen herhaalden aanval afwees, in bedwang gehouden; het andere deel retireerde langzaam over het pad naar het kongsi-huis en werd door den overste Sorg met de rest der colonne vervolgd. Steeds heviger werd hier de tegenstand; dicht aaneengesloten vooruit dringende massa's moesten op korten afstand door geweervuur worden uiteengedreven, en als zij zich weer verzamelden, door de 2 mortieren worden beworpen. Ten laatste weken de Chineezen in het kongsi-huis of trokken verder in Westelijke richting af.

Sluiten