is toegevoegd aan uw favorieten.

Een jaar aan boord H.M. Siboga

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lagen de kiezelsponsen in het net en moesten met de grootste voorzichtigheid behandeld worden uit vrees, dat anders het teere skelet van glasachtige naalden breken mocht. Wij hadden nog slechts weinig sponsen van deze geslachten gevonden en waren daarom opgetogen over deze haal; bovendien was het feit, dat ook door latere gelijksoortige vondsten bevestigd werd, dat wij deze sponsen aantroffen op een harden rotsbodem interessant, want volgens de heerschende opvatting zouden kiezelsponsen bij voorkeur op den met slib bedekten bodem der diepzee voorkomen. Later zijn door ons in de Banda Zee ook kiezelsponsen gevonden op plaatsen waar de bodem uit een dikke laag modder bestond; zij werden gedragen door een steei van lange, dikke kiezelnaalden, die haar waarschijnlijk in staat stellen haar eigenlijke lichaam boven de modder te verheffen. Verwonderd was ik altijd, dat die brooze sponsen en lange naalden nog zoo gaaf boven kwamen en dat zulke zachte, slijmachtige dieren als sponsen zulke harde skeletten afscheiden. De collectie sponsen door de Siboga bijeen gebracht is eenig groot en toen later het geheele sponsenmateriaal uitgezocht was, vulde het over de twee duizend flesschen, zoowel groote als kleine. Prof. vosmaer, onze Nederlansche specialiteit op het gebied der sponsen en Dr. vernhout hebben de bewerking dezer sponsen op zich genomen, die veel belangrijks, voor de wetenschap belooft te zullen leveren.

De mooie vangst eischte ook hare offers. Weber, die al dien tijd, terwijl de dieren uitgezocht werden op de voorplecht of in het benauwde laboratorium had gestaan waar men de beweging der Siboga het sterkst gevoelde, kon het éindelijk niet langer uithouden. Ook hij moest dit keer tol betalen aan Neptunus! 's Avonds kwam de Siboga echter ten anker voor Biaroe en de etenstafel zag ons allen weder om haar vereenigd en onder den indruk — niet van de zeeziekte — maar van de gelukkige vangst.

Den volgenden dag was de zee weder woelig en wat erger