is toegevoegd aan uw favorieten.

"De groote Oost"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jermasin. Electriciteit, zooals daarginds, is er hier nog niet, behalve bij den Resident en in de sociëteit, die hun eigen electrisch licht maken. Daarentegen heeft Manado op Bandjermasin vóór, dat het een waterleiding bezit, die echter onder matigen druk staat en haar grilligheid in 't verstrekken van water soms uit — ik heb het al enkele malen ervaren — in volstrekte staking. Voorts heeft het eenige kerken (een Roomsche en twee Protestantsche), een gemeentelijken bioscoop (jawel, gemeentelijke, hoewel de burgervader een kerkelijk verleden heeft), een renbaan met een prachtige steenen tribune, een uitstekend voetbalveld, even groot als dat van de H. V. V., een min of meer oud fort (de sterkte „Amsterdam ) dat midden in den hoofdweg dicht bij den zeekant ligt en dat alles behalve aesthetisch is en, vernieuwd als het is sinds een eeuw, nog nauwelijks een historisch monument mag heeten, en een alleraardigste, genoegelijk aan zee gelegen sociëteit. Deze laatste, waarom menige stad in Indië Manado mag benijden, is mij vaak een toevluchtsoord geweest wanneer het mij te benauwd werd in 't hotel, dat lang niet slecht is maar nog al warm, met zeer veel muskieten en zonder eenigen zweem van zoo'n heerlijke pendoppo als het hotel in Bandjermasin. Het dient tot permanent verblijf voor woninglooze Europeanen, met het gevolg dat er steeds te weinig plaats is voor logeergasten. Maar er zijn nog enkele pensions.

Het stadje heeft een paar mooie lanen, vooral de Residentielaan die de hoofdweg is en waarvan de statige woning van den Resident en de villa's der voornaamste ingezetenen liggen. Helaas mist het echter elke wandeling langs den zeekant. Vroeger, ongeveer tachtig jaar geleden, moet die er wel geweest zijn, naar mij is verteld door een ouden Minahasser, maar sedertdien spoelt daar de zee en de nieuwe grond, die nu weer aanslibt, is nog niet geschikt voor een weg. Zoodat men, daar men de erven der woningen aan den Westkant van de Residentielaan tot aan de zee heeft laten doorloopen, in deze kustplaats in 't geheel geen wandeling heeft langs het water. Alleen kunnen de leden (en geïntroduceerden) van de