Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

325 Doesburgh, S. C. vau, Breestraat 14. 598 Dongen, C. A. van, in Wijnen en cognaci binnen- en buitenlandsch gedistilleerd? Hoogewoerd.

55 Dop, Wed. J. van den, Langebrug. 439 Dorp, F. van, Haarlemmerstraat.

43 Driessen, Felix, Oude Singel. 313 Driessen, G. L., Directeur Gemeentewerken, Langebrug.

019 Driessen, Firma J. P., Botermarkt. 513 Driessen, P. Aug., Zoeterwoudsclie Singel.

148 Driessen, P. L. C., Breestraat.

400 Driesum, Firma J. A. van de Laar.

D. J., Apotheker, Mare.

583 Dros, €., Nieuwe Rijn.

174 Dros «fc Gebr. Tielenian, Hooigracht

534 Dubois, P., Stationsweg.

090 Duyn, J. C. van, Heeren-mode-magazijn, Nieuwe Rijn.

02 Duy nstee «fc van der Velde, Rapenburg.

523 Duister Jr., C. B., Apothekersdijk. 212 Diiinwatermaatschappy, Leidsclte,

Kantoor.

E

574 Effecten- en Wisselbank, Breestraat. 337 Eggers, Joh., Botermarkt. 221 Eggink, J. G. H., Marendijk.

524 Eginond «fc Co., van, JJzerconstructie-

fabriek, Heerenweg.

040 Eintlioven, Prol*. W., Ter weepark.

33 Elisabeth-Gasthuis, Hooigracht. 540 Eist, Mr. A. van der, Witte Singel. 528 Eltzbacher, J., Breestraat.

413 Einden, Dr. J. E. G. van, Rapenburg. 219 „Endegeest'% Krankziunigeiigest.,

Oegstgeest.

482 Endtz, J. A., Zoeterwoudsclie Singel. 410 Engel, Mr. A., Hoogwoerd. 223 Engels, W. F., Heerengracht. 412 Englander, J., »de Tijdgeest", Hoogewoerd 41.

229 Erades, P. B., Kraaierstraat.

9 Essers, Dr. C. W. A., chef J.J.Zeegerman, Breestraat.

591 Etliiiographisch Museum, Afdeeling

Afrika en Amerika, Heerengracht.

592 Etlinograpliisch Museum, Afdeeling Nederl.-Oost-Indië, Hoogewoerd.

109 Ethnografisch Museum. Bureau der Directie, Rapenburg.

414 Ewjjk «fc Zonen, van, Breestraat.

F

388 Feltkamp, J. F., Hotel Rijnland, Steenstraat.

178 Ferwerda «S Tieman, Haarlemmerstr.

156 Fisclier it Co., Steenschuur.

438 Fockcma Au tl Mr. S. J., Ra-

penburg.

547 Fokker, Mr. A. J., Rapenburg.

210 Fongers, De Groninger Ry wielen' fabriek A., Breestraat.

008 Fontein Pz., Th., Aardappelenhand*?!» Hoogewoerd.

700 Fontein, J. P. v., Haven.

103 Fontein «fc Zonen, P., Haven.

458 Franchimont, Prof. A. P. M., Rapenb.

180 Francken «fc Horsman, Nieuwe Rijn-

075 Franse, A., Yarkensslager, Pieter Kerkkoorsteeg.

037 Fransen v. d. Putte, A. S„ Burgemeester Wasstraat.

39 Frentzen, €. G., Rapenburg.

G

37 Gasfabriek, Directeur.

0 Gasfabriek, Kantoor. 18 Gasfabriek, Magazyn, Pieters-kerkkoorsteeg.

250 Gebouw Kloksteeg.

280 Gebouw 's-Ryks Zeeinstrumenteii* Varkenmarkt.

519 Geyer, Firma J. 3i.. Botermarkt. 045 Geyer, Breestraat.

520 Gelder, H. D. van, Hooge Rijndijk. 501 Gemeente-Ontvanger, Breestraat. 172 Gemeenteveldwachter, Oegstgeest.

58 Gemeentewerken, Bureau, Raadhuis 313 Gemeentewerken, Direct, van de.

28 Gend «fc Loos, van, Breestraat. 201 Geologisch Museum, Garenmarkt. 007 Gesticht Rkyngeest, Oegstgeest. 300 Goedeljee Jr., J., Hoogewoerd. 224 Goederen, G. de, Bilderdijkstraat. 117 Goederenbureau, JHToll. Spoor. 208 Goederenbureau, Staatsspoor. 704 Goethart, Dr. J. W. €., Wittesingel. 014 Gordon, li. J. C. A., Scheepmakerssteeg.

492 Goudsmit, Mevrouw, Hoogewoerd. 434 Goudsmit, Mr. J. H., Noordeinde. 350 Graaf, J. J. I*. de. Lage Rijndijk.

10] Graaf, Gebr. de, Zoeterwoudsche Singel. 340 GraalT, Jan de, Zoeterwoudsche Singel. 430 Graanbeurs.

330 Grauw, M. de. Stationsweg.

91 Gravenstein.

391 Grjjzen, Opzichter Gemeente-Reiniging, Heerenstraat.

493 Groen «fc Zoon, J. J., p. K. Koorsteeg. 150 Groenendyk, M., Steenschuur.

82 Grofsmedery, Koninkl. Jfederl. 01 Grofsmedery, Kon. Ned., Leiderdorp. 088 Grondhout, J. A. M. A., Hooglandsche Kerkgracht.

210 Groninger Ry wielenfabriek A.

Fongers, De, Breestraat 001 Groot, H. J. de, Mineraalwaterfabrikant

en bierhandelaar, Heerengracht. 589 Griindemann, J. C., Heerengracht.

Sluiten